Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Свищов

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Горско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Селско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

29.06.2023 ДГС Свищов Покана мониторинг 2023г Свали файла
29.06.2023 ДГС Свищов Резюме на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2022г. Свали файла
29.06.2023 ДГС Свищов Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов за 2022г Свали файла
29.06.2023 ДГС Свищов Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов и извън нея Свали файла
26.05.2023 ДГС Свищов Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Свищов Свали файла
22.05.2023 ДГС Свищов Вътрешни правила за разрешаване на спорове при ТП ДГС Свищов Свали файла
21.12.2022 ДГС Свищов Списък на дървесните и недървестни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС - Свищов" за 2023г Свали файла
25.11.2022 ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2023г от ТП ДГС Свищов Свали файла
14.06.2022 ДГС Свищов Доклад за ГВКС Свали файла
12.05.2022 ДГС Свищов Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

19.02.2024 ДГС Свищов Ценоразпис фиданки и репродуктивни материали на ТП ДГС Свищов Свали файла
14.02.2024 ДГС Свищов Ценоразпис продажба дървесина на корен на ФЛ в сила от 12.02.2024 ТП ДГС Свищов Свали файла
14.02.2024 ДГС Свищов Ценоразпис продажба добита дървесина временен горски склад в сила от 12.02.2024 ТП ДГС Свищов Свали файла
05.01.2023 ДГС Свищов Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 01.01.2023г. Свали файла
04.01.2023 ДГС Свищов Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина в сила от 01.01.2023г. Свали файла
04.01.2023 ДГС Свищов Ценоразпис добита дървесина, франко временен склад в сила от 01.01.2023г Свали файла
15.11.2022 ДГС Свищов Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г Свали файла
14.02.2022 ДГС Свищов Ценоразпис на произведените резници в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2022 г. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини