Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов Горска сертификация Покана за мониторинг на ГВКС Покана за мониторинг ГВКС.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС-Свищов Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2021 г. от ТП ДГС-Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2021 г. от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021 г. на територията на ТП ДГС-Свищов Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2021 г. на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Декларация сертификация Декларация сертификация ТП ДГС Свищов31052021.pdf
ДГС Свищов 13.05.2021 Документ Дърводобив, подвоз и товарене на дървесина от подотдели 47-7 и 47-5 със собствени работници и техника при ТП ДГС Свищов План-сметка-добив.xlsx
ДГС Свищов 26.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Свищов Продажба на дървесина от склад по ценоразпис.doc
ДГС Свищов 23.02.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината за Местни търговци 2021 г. местни търговци 2021.doc
ДГС Свищов 06.11.2020 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис на фиданки и репродуктивен материал от разсадник Вардим при ДГС Свищов Ценоразпис06112020.pdf
ДГС Свищов 09.03.2020 Ценоразпис Ценоразпис технологична дървесина временен склад Ценоразпис технологична дървесина09032020.pdf
ДГС Свищов 19.02.2020 Ценоразпис Ценоразпис добита техологична дървесина за тон Ценоразпис техн.дървесина за тон19022020.pdf
ДГС Свищов 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Свищов.doc
ДГС Свищов 05.07.2019 Документ ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Свищов през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис Местно население 2019.doc
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2017 г. Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни - Доклад за гори с висока консервационна стойност Уведомление заинтересовани страни Доклад ГВКС.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Резюме на ГСП резюме на ГСП.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Планирани дейности през 2018 г. Информация за планувано ползване на дървесина през 2018 г..pdf