Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина, франко временен склад без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис-2021 от Склад.docx
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на стояща дървесина на корен, без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис на корен – 2021.doc
ДГС Свищов 23.02.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината за Местни търговци 2021 г. местни търговци 2021.doc
ДГС Свищов 07.01.2021 Ценоразпис Ценоразпис на резници от тп и врб от разсадник Вардим при ТП ДГС Свищов Ценоразпис резници.docx
ДГС Свищов 02.12.2020 Ценоразпис Ценоразпис на вършина и остатъци от дървесина при ТП ДГС Свищов, валиден от 01.01.2021г. Ценоразпис вършина 2021.pdf
ДГС Свищов 02.12.2020 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина, франко временен склад при ТП ДГС Свищов, валиден от 01.01.2021г. Ценоразпис от склад 2021.pdf
ДГС Свищов 02.12.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен при ТП ДГС Свищов, валиден от 01.01.2021г. Ценоразпис корен 2021.pdf
ДГС Свищов 06.11.2020 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис на фиданки и репродуктивен материал от разсадник Вардим при ДГС Свищов Ценоразпис06112020.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни pismo zaint strani.pdf
ДГС Свищов 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад в сила от 01.01.2020 г. при ТП ДГС Свищов 2020Ценоразпис от вр. склад-ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов 09.03.2020 Ценоразпис Ценоразпис технологична дървесина временен склад Ценоразпис технологична дървесина09032020.pdf
ДГС Свищов 19.02.2020 Ценоразпис Ценоразпис добита техологична дървесина за тон Ценоразпис техн.дървесина за тон19022020.pdf
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен Ценоразпис стояща дървесина на корен14012020.pdf
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценорозпис остатъци от дървесина Ценоразпис остатъци от дървесина14012020.pdf
ДГС Свищов 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Свищов.doc
ДГС Свищов 05.07.2019 Документ ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Свищов през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис Местно население 2019.doc
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2017 г. Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС - Свищов Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни - Доклад за гори с висока консервационна стойност Уведомление заинтересовани страни Доклад ГВКС.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Резюме на ГСП резюме на ГСП.docx