Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС -Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Свищов18112021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г. от ТП ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г от ТП ДГС Свищов17112021.pdf
ДГС Свищов 11.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна на местни търговци за 2022 година. МТ-Обява.doc
ДГС Свищов 09.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис(Разсадник Вардим) Ценоразпис фиданки и репродуктивни материали за 2021 г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов 05.08.2021 Документ Осигуряване дърва за огрев на местно население през 2021 година Инфо дърва за огрев МН 2021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ от проведения мониторинг на територията на ТП "ДГС Свищов" Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Доклав ГВКС ДОКЛАД ЗА ГВКС.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Карта на ДГС Свищов карта ориентировъчна Том I.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Покана за мониторинг на ГВКС Покана за мониторинг ГВКС.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП "ДГС - Свищов" Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС -Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС-Свищов Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2021 г. от ТП ДГС-Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2021 г. от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021 г. на територията на ТП ДГС-Свищов Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2021 г. на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Декларация сертификация Декларация сертификация ТП ДГС Свищов31052021.pdf
ДГС Свищов 13.05.2021 Документ Дърводобив, подвоз и товарене на дървесина от подотдели 47-7 и 47-5 със собствени работници и техника при ТП ДГС Свищов План-сметка-добив.xlsx
ДГС Свищов 26.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Свищов Продажба на дървесина от склад по ценоразпис.doc
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на остатъците от дървесина и вършина в сечището след тяхното освидетелстване, франко сечище без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис остатъци-2021.doc