Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2022 гна територията на ТП ДГС Свищов Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2022 гна територията на ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2021г Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2021г.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Пакана за мониторинг ГВКС Покана за мониторинг ГВКС ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов 11.05.2022 Документ Дърва за огрев МН 2022 г Дърва за огрев МН 2022 ТП ДГС Свищов11052022.pdf
ДГС Свищов 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Свищов Справка пчелини ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на произведените резници в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2022 г. Ценоразпис РЕЗНИЦИ.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на произведените фиданки и репродуктивен материал в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2022 г. Ценоразпис ФИДАНКИ.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на остатъците от дървесина и вършина в сечището след освидетелстване, франко сечище, без ДДС за пл. м3, считано от 01.02.2022 г. Ценоразпис ВЪРШИНА.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина, франко временен склад, без ДДС за пл. м3, считано от 01.02.2022 г. Ценоразпис ОТ СКЛАД.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на стояща дървесина на корен, без ДДС за един пл.м.3, считано от 01.02.2022 г. Ценоразпис НА КОРЕН.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС -Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Свищов18112021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г. от ТП ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г от ТП ДГС Свищов17112021.pdf
ДГС Свищов 11.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна на местни търговци за 2022 година. МТ-Обява.doc
ДГС Свищов 05.08.2021 Документ Осигуряване дърва за огрев на местно население през 2021 година Инфо дърва за огрев МН 2021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ от проведения мониторинг на територията на ТП "ДГС Свищов" Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Доклав ГВКС ДОКЛАД ЗА ГВКС.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Карта на ДГС Свищов карта ориентировъчна Том I.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Покана за мониторинг на ГВКС Покана за мониторинг ГВКС.pdf