Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2023г от ТП ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2023г от ТП ДГС Свищов25112022.pdf
ДГС Свищов 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Информация обем дървесина по реда на чл. 38, ал. 1 за 2023г обем дървесина чл.38,ал. 1 за 2023.docx
ДГС Свищов 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г на ТП ДГС Свищов15112022.pdf
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис добита дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022г. Ценоразпис дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022г Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
ДГС Свищов 21.06.2022 Документ Информация относно организацията по снабдяване на местно население с дърва за огрев през 2022 г. при ТП "ДГС - Свищов" Дърва за огрев МН .pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за ГВКС Доклад ГВКС.docx
ДГС Свищов 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис вършина Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина ТП ДГС Свищов13062022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2022 гна територията на ТП ДГС Свищов Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2022 гна територията на ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2021г Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2021г.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Пакана за мониторинг ГВКС Покана за мониторинг ГВКС ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов 11.05.2022 Документ Дърва за огрев МН 2022 г Дърва за огрев МН 2022 ТП ДГС Свищов11052022.pdf
ДГС Свищов 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Свищов Справка пчелини ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на произведените резници в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2022 г. Ценоразпис РЕЗНИЦИ.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС -Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Свищов18112021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г. от ТП ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г от ТП ДГС Свищов17112021.pdf
ДГС Свищов 11.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна на местни търговци за 2022 година. МТ-Обява.doc
ДГС Свищов 05.08.2021 Документ Осигуряване дърва за огрев на местно население през 2021 година Инфо дърва за огрев МН 2021.pdf