Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис остатъци от дървесина Ценоразпис остатъци от дървесина.pdf
ДГС Свищов 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен Ценоразпис стояща дървесина на корен.pdf
ДГС Свищов 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис временен склад Ценоразпис временен склад.pdf
ДГС Свищов 05.07.2019 Документ ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Свищов през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис Местно население 2019.doc
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад горска сертификация Доклад за ГВКС на ДГС Свищов.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за ГВКС на ТП ДГС Свищов ДОКЛАД ЗА ГВКС 2018.doc.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2017 г. Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС - Свищов Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни - Доклад за гори с висока консервационна стойност Уведомление заинтересовани страни Доклад ГВКС.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Резюме на ГСП резюме на ГСП.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Планирани дейности през 2018 г. Информация за планувано ползване на дървесина през 2018 г..pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС-Свищов Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове .pdf