Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14717 ДГС Свищов 30.01.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Живот и злополука" Виж пълна информация
14665 ДГС Свищов 09.01.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на горива чрез електронни карти за безналично плащане Виж пълна информация
Процедура № 14665 на ДГС Свищов от 09.01.2017 е прекратена!
14666 ДГС Свищов 09.01.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: периодично техническо обслужване на МПС, профилактика и ремонт Виж пълна информация
14732 ДГС Свищов 09.01.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,340.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Гражданска отговорност на МПС" Виж пълна информация
14669 ДГС Свищов 20.12.2016 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховки имущество Виж пълна информация
14615 ДГС Свищов 09.12.2016 14.12.2016 1701 тп, врб, глд, дж, чрн Продажба на стояща дървесина корен 24,584.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
14616 ДГС Свищов 09.12.2016 14.12.2016 1702 тп, ак, мжд, дж, брс, ор, айл Продажба на стояща дървесина корен 17,510.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14617 ДГС Свищов 09.12.2016 14.12.2016 1703 тп, чб Добив на дървесина 22,380.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
14618 ДГС Свищов 09.12.2016 14.12.2016 1704 - 1, 1704-2 тп Продажба на дървесина 91,350.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина Виж пълна информация
14619 ДГС Свищов 09.12.2016 14.12.2016 1704-3 тп, чб Доставки 4,256.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, подвоз и претоварване от временен скалд до претоварна станция на ТИР Виж пълна информация
14526 ДГС Свищов 15.11.2016 18.11.2016 1609,1610,1611 тп, врб, лп, ак, пляс, чдб, дж, ор Продажба на стояща дървесина корен 31,559.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14522 ДГС Свищов 11.11.2016 18.11.2016 1603-ЛКМ 0 Лесокултурни мероприятия 9,955.00 лв. без ДДС
Предмет: Машинно повдигане на тополови фиданки с г-образна скоба,оран с верижен трактор на дълбочина не по-малко от 40 см, почистване на площи в разсадници, товарене на вършина и изкоренени пъни на камион от опитно поле и транспорт извън опитно поле. Виж пълна информация
14519 ДГС Свищов 04.11.2016 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: жътва на селскостопанска продукция Виж пълна информация
14455 ДГС Свищов 12.09.2016 15.09.2016 1606,1607,1608 топ, ак, врб, брс Продажба на стояща дървесина корен 45,692.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14442 ДГС Свищов 29.08.2016 01.09.2016 16005 акация Продажба на стояща дървесина корен 20,610.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14443 ДГС Свищов 29.08.2016 01.09.2016 1606,1607,1608 топ, ак, врб, брс Продажба на стояща дървесина корен 45,692.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 14443 на ДГС Свищов от 29.08.2016 е прекратена!
14428 ДГС Свищов 08.08.2016 11.08.2016 1605 тп,врб Продажба на стояща дървесина корен 53,589.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
14379 ДГС Свищов 29.07.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: периодично техническо обслужване на МПС и селскостопанска техника събственост на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС- Свищов , включващо профилактика, ремонт и доставка на резервни части консумативи и принадлежности за МПС Виж пълна информация
14382 ДГС Свищов 19.07.2016 22.07.2016 1605 топ, врб Продажба на стояща дървесина корен 53,589.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване на дървесина на корен по чл.38 от Наредбата и чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
14356 ДГС Свищов 29.06.2016 05.07.2016 1602 0 Лесокултурни мероприятия 40,768.20 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на площ от 129 дка и двукратно механизирано поддържане на минерализовани ивици на площ от 8,88 дка Виж пълна информация