Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15263 ДГС Свищов 21.03.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на боя-спрей Виж пълна информация
15204 ДГС Свищов 14.02.2018 18001 ак, глд, топ, врб Продажба на стояща дървесина корен 18,207.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен, собственост на Община Свищов Виж пълна информация
15171 ДГС Свищов 29.12.2017 1804 топола Продажба на стояща дървесина корен 47,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на тополова дървесина на корен в обект 1804 Виж пълна информация
15122 ДГС Свищов 18.12.2017 1802 тп и ак Продажба на стояща дървесина корен 21,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен в Обект 1802 Виж пълна информация
15123 ДГС Свищов 18.12.2017 1803 тп и врб Продажба на стояща дървесина корен 48,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1803 МТ Виж пълна информация
15124 ДГС Свищов 18.12.2017 1801 тп и чб Добив на дървесина 52,431.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, Обект 1801 Виж пълна информация
15125 ДГС Свищов 18.12.2017 1801-1 тп Продажба на дървесина 138,012.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Свищов” – гр. Свищов, Обект 1801-1 Виж пълна информация
15076 ДГС Свищов 09.11.2017 1709 топола Добив на дървесина 18,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
Процедура № 15076 на ДГС Свищов от 09.11.2017 е прекратена!
15077 ДГС Свищов 09.11.2017 1709-1 топола Продажба на дървесина 50,343.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Свищов” Виж пълна информация
Процедура № 15077 на ДГС Свищов от 09.11.2017 е прекратена!
15061 ДГС Свищов 02.11.2017 17002;17003 ак, брс, топ, дж, врб Продажба на стояща дървесина корен 30,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен в обект 17002 и 17003, собственост на Община Свищов Виж пълна информация
15067 ДГС Свищов 02.11.2017 172 Лесокултурни мероприятия 7,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Машинно повдигане на тополови фиданки, Оран с верижен трактор, Почистване на храсти, издънки, събиране на земна маса и подравняване, Товарене, транспортиране и подравняване след разтоварване на земна маса Виж пълна информация
15046 ДГС Свищов 10.10.2017 17.10.2017 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 18,900.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на маслодаен слънчоглед Виж пълна информация
15031 ДГС Свищов 28.09.2017 17002;17003 ак, брс, топ, дж, врб Продажба на стояща дървесина корен 30,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в Обекти 17002 и 17003, Общинска собственост Виж пълна информация
14964 ДГС Свищов 31.07.2017 17002;17003 ак, брс, топ, дж, врб Продажба на стояща дървесина корен 30,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обект 17002 и обект 17003 - собственост на Община Свищов Виж пълна информация
14906 ДГС Свищов 27.06.2017 173 0 Лесокултурни мероприятия 14,087.78 лв. без ДДС
Предмет: лесокултурни мероприятия-механизирано отглеждане Виж пълна информация
14844 ДГС Свищов 12.06.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни части и оказване на ремонтни услуги за МПС Виж пълна информация
14839 ДГС Свищов 25.05.2017 172 Лесокултурни мероприятия 17,192.04 лв. без ДДС
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури - двустранна механизирана обработка /мулчиране/ на култури с обща площ 1145 дка Виж пълна информация
14841 ДГС Свищов 15.05.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на гуми за МПС Виж пълна информация
14842 ДГС Свищов 15.05.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на гуми за селскостопанска техника Виж пълна информация
14843 ДГС Свищов 15.05.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация