Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15123 ДГС Свищов 18.12.2017 1803 тп и врб Продажба на стояща дървесина корен 48,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1803 МТ Виж пълна информация
15124 ДГС Свищов 18.12.2017 1801 тп и чб Добив на дървесина 52,431.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, Обект 1801 Виж пълна информация
15125 ДГС Свищов 18.12.2017 1801-1 тп Продажба на дървесина 138,012.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Свищов” – гр. Свищов, Обект 1801-1 Виж пълна информация
15076 ДГС Свищов 09.11.2017 1709 топола Добив на дървесина 18,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
Процедура № 15076 на ДГС Свищов от 09.11.2017 е прекратена!
15077 ДГС Свищов 09.11.2017 1709-1 топола Продажба на дървесина 50,343.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Свищов” Виж пълна информация
Процедура № 15077 на ДГС Свищов от 09.11.2017 е прекратена!
15061 ДГС Свищов 02.11.2017 17002;17003 ак, брс, топ, дж, врб Продажба на стояща дървесина корен 30,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен в обект 17002 и 17003, собственост на Община Свищов Виж пълна информация
15067 ДГС Свищов 02.11.2017 172 Лесокултурни мероприятия 7,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Машинно повдигане на тополови фиданки, Оран с верижен трактор, Почистване на храсти, издънки, събиране на земна маса и подравняване, Товарене, транспортиране и подравняване след разтоварване на земна маса Виж пълна информация
15046 ДГС Свищов 10.10.2017 17.10.2017 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 18,900.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на маслодаен слънчоглед Виж пълна информация
15031 ДГС Свищов 28.09.2017 17002;17003 ак, брс, топ, дж, врб Продажба на стояща дървесина корен 30,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в Обекти 17002 и 17003, Общинска собственост Виж пълна информация
14964 ДГС Свищов 31.07.2017 17002;17003 ак, брс, топ, дж, врб Продажба на стояща дървесина корен 30,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обект 17002 и обект 17003 - собственост на Община Свищов Виж пълна информация
14906 ДГС Свищов 27.06.2017 173 0 Лесокултурни мероприятия 14,087.78 лв. без ДДС
Предмет: лесокултурни мероприятия-механизирано отглеждане Виж пълна информация
14844 ДГС Свищов 12.06.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни части и оказване на ремонтни услуги за МПС Виж пълна информация
14839 ДГС Свищов 25.05.2017 172 Лесокултурни мероприятия 17,192.04 лв. без ДДС
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури - двустранна механизирана обработка /мулчиране/ на култури с обща площ 1145 дка Виж пълна информация
14841 ДГС Свищов 15.05.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на гуми за МПС Виж пълна информация
14842 ДГС Свищов 15.05.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на гуми за селскостопанска техника Виж пълна информация
14843 ДГС Свищов 15.05.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
14757 ДГС Свищов 27.03.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: сеитба и жътва на селскостопанска продукция Виж пълна информация
14758 ДГС Свищов 27.03.2017 17001 тп, ак, брс Продажба на стояща дървесина корен 19,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обект 17001, гори собственост на Община Свищов. Виж пълна информация
14753 ДГС Свищов 22.03.2017 171 Лесокултурни мероприятия 83,681.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейността – пълна почвоподготовка за залесяване на територията на ТП ДГС ”Свищов” Виж пълна информация
14743 ДГС Свищов 17.03.2017 1706 ak, глд, мжд, дж Продажба на стояща дървесина корен 24,030.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация