Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16009 ДГС Свищов 23.12.2019 2001МТ тп Добив на дървесина 62,672.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дърводобив-сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16010 ДГС Свищов 23.12.2019 2002 тп,врб,дж,чер,глд Добив на дървесина 33,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив-сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
15983 ДГС Свищов 19.11.2019 Лесокултурни мероприятия 4,844.16 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейностти –Почвоподготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел Виж пълна информация
15950 ДГС Свищов 18.10.2019 25.10.2019 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 22,000.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на царевица Виж пълна информация
15906 ДГС Свищов 09.09.2019 Лесокултурни мероприятия 37,000.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛКМ-пълна почвоподготовка за залесяване Обект 194 Виж пълна информация
15876 ДГС Свищов 15.08.2019 0 Лесокултурни мероприятия 40,290.25 лв. без ДДС
Предмет: пълна почвоподготовка за залесяване в обект 193 Виж пълна информация
15842 ДГС Свищов 15.07.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни части и ремонтни услуги на МПС Виж пълна информация
15739 ДГС Свищов 16.04.2019 192 0 Лесокултурни мероприятия 22,216.90 лв. без ДДС
Предмет: ЛКМ-дисковане на култури Виж пълна информация
15741 ДГС Свищов 12.04.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
15707 ДГС Свищов 19.03.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,860.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: агротехнически услуги- сеитба и жътва на царевица Виж пълна информация
15685 ДГС Свищов 14.03.2019 191 0 Лесокултурни мероприятия 97,904.83 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка за залесяване Виж пълна информация
15668 ДГС Свищов 11.02.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка ГО на МПС Виж пълна информация
15490 ДГС Свищов 05.10.2018 12.10.2018 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 25,000.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на царевица Виж пълна информация
15470 ДГС Свищов 18.09.2018 183 Лесокултурни мероприятия 24,383.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейности – - - Машинно повдигане на тополови фиданки с изстръсваща скоба – 120 дка - Продълбочаване на почвата с трактор – 120 дка - Пълна почвоподготовка на опитни площи– 31 дка на територията на ТП”ДГС Свищов” в обект № 183, разсадници „Вардим” и „Вардим-2”, Виж пълна информация
15303 ДГС Свищов 02.05.2018 1805 топола Добив на дървесина 45,394.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ТОВАРЕНЕ, ПОДВОЗ И ПРЕТОВАРВАНЕ НА ТИР СТАНЦИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДГС „СВИЩОВ” ТП, OBEKT 1805 Виж пълна информация
15292 ДГС Свищов 24.04.2018 182 0 Лесокултурни мероприятия 15,327.94 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на ЛКД Виж пълна информация
15293 ДГС Свищов 24.04.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: агротехнически услуги Виж пълна информация
15294 ДГС Свищов 24.04.2018 181 Липа Лесокултурни мероприятия 35,703.55 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване и подпомагане на естественото възобновяване на територията на ДГС”СВИЩОВ” в ОБЕКТ 181 Виж пълна информация
15265 ДГС Свищов 17.04.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни части и ремонти на МПС Виж пълна информация
15263 ДГС Свищов 21.03.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на боя-спрей Виж пълна информация