Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15876 ДГС Свищов 15.08.2019 0 Лесокултурни мероприятия 40,290.25 лв. без ДДС
Предмет: пълна почвоподготовка за залесяване в обект 193 Виж пълна информация
15842 ДГС Свищов 15.07.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни части и ремонтни услуги на МПС Виж пълна информация
15739 ДГС Свищов 16.04.2019 192 0 Лесокултурни мероприятия 22,216.90 лв. без ДДС
Предмет: ЛКМ-дисковане на култури Виж пълна информация
15741 ДГС Свищов 12.04.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
15707 ДГС Свищов 19.03.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,860.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: агротехнически услуги- сеитба и жътва на царевица Виж пълна информация
15685 ДГС Свищов 14.03.2019 191 0 Лесокултурни мероприятия 97,904.83 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка за залесяване Виж пълна информация
15668 ДГС Свищов 11.02.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка ГО на МПС Виж пълна информация
15490 ДГС Свищов 05.10.2018 12.10.2018 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 25,000.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на царевица Виж пълна информация
15470 ДГС Свищов 18.09.2018 183 Лесокултурни мероприятия 24,383.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейности – - - Машинно повдигане на тополови фиданки с изстръсваща скоба – 120 дка - Продълбочаване на почвата с трактор – 120 дка - Пълна почвоподготовка на опитни площи– 31 дка на територията на ТП”ДГС Свищов” в обект № 183, разсадници „Вардим” и „Вардим-2”, Виж пълна информация
15303 ДГС Свищов 02.05.2018 1805 топола Добив на дървесина 45,394.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ТОВАРЕНЕ, ПОДВОЗ И ПРЕТОВАРВАНЕ НА ТИР СТАНЦИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДГС „СВИЩОВ” ТП, OBEKT 1805 Виж пълна информация
15292 ДГС Свищов 24.04.2018 182 0 Лесокултурни мероприятия 15,327.94 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на ЛКД Виж пълна информация
15293 ДГС Свищов 24.04.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: агротехнически услуги Виж пълна информация
15294 ДГС Свищов 24.04.2018 181 Липа Лесокултурни мероприятия 35,703.55 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване и подпомагане на естественото възобновяване на територията на ДГС”СВИЩОВ” в ОБЕКТ 181 Виж пълна информация
15265 ДГС Свищов 17.04.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни части и ремонти на МПС Виж пълна информация
15263 ДГС Свищов 21.03.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на боя-спрей Виж пълна информация
15204 ДГС Свищов 14.02.2018 18001 ак, глд, топ, врб Продажба на стояща дървесина корен 18,207.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен, собственост на Община Свищов Виж пълна информация
15171 ДГС Свищов 29.12.2017 1804 топола Продажба на стояща дървесина корен 47,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на тополова дървесина на корен в обект 1804 Виж пълна информация
15122 ДГС Свищов 18.12.2017 1802 тп и ак Продажба на стояща дървесина корен 21,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен в Обект 1802 Виж пълна информация
15123 ДГС Свищов 18.12.2017 1803 тп и врб Продажба на стояща дървесина корен 48,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1803 МТ Виж пълна информация
15124 ДГС Свищов 18.12.2017 1801 тп и чб Добив на дървесина 52,431.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, Обект 1801 Виж пълна информация