Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3187 ДГС Свищов 06.03.2012 Продажба на дървесина 209,320.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3189 ДГС Свищов 06.03.2012 Добив на дървесина 60,070.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3191 ДГС Свищов 10.02.2012 Добив на дървесина 22,537.70 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3193 ДГС Свищов 10.02.2012 Добив на дървесина 22,299.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3196 ДГС Свищов 10.02.2012 Добив на дървесина 8,654.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3198 ДГС Свищов 10.02.2012 Добив на дървесина 7,956.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3200 ДГС Свищов 10.02.2012 Добив на дървесина 4,084.10 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация