Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16607 ДГС Свищов 27.11.2020 2103 тп,врб Продажба на стояща дървесина корен 313,577.22 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС Свищов в обект №2103 с общо прогнозно количество дървесина 5043 м3 и обща площ за подготовка на почвата 189 дка Виж пълна информация
16587 ДГС Свищов 23.10.2020 30.10.2020 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 19,270.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП "ДГС - Свищов", представляващи царевица реколта 2020 г. Виж пълна информация
16558 ДГС Свищов 20.10.2020 Д20 Лесокултурни мероприятия 11,180.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейностти – подготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел върху обща площ 325дка (13000 бр. дупки), Обект- Д20 Виж пълна информация
16471 ДГС Свищов 25.08.2020 2013 ак,брс,мжд,ор Продажба на стояща дървесина корен 11,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии- Обект 2013 Виж пълна информация
16472 ДГС Свищов 25.08.2020 2014 ак,брс,мжд,дж Продажба на стояща дървесина корен 15,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии, от Обект 2014 Виж пълна информация
16473 ДГС Свищов 25.08.2020 2015 ак,брс Продажба на стояща дървесина корен 16,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии, Обект 2015 Виж пълна информация
16474 ДГС Свищов 25.08.2020 2016 тп,дж,врб,ак Продажба на стояща дървесина корен 6,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии, Обект 2016 Виж пълна информация
16307 ДГС Свищов 26.05.2020 2009 тп Продажба на стояща дървесина корен 131,145.13 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС Свищов в обект №2009 с общо прогнозно количество дървесина 1627 м3 и обща площ за подготовка на почвата 107 дка Виж пълна информация
16308 ДГС Свищов 26.05.2020 2010 тп; врб Продажба на стояща дървесина корен 96,946.08 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС „Свищов” гр.Свищов в обект № 2010 с общо прогнозно количество дървесина 762 м3 и обща площ за подготовка на почвата 157 дка Виж пълна информация
16251 ДГС Свищов 24.04.2020 202 Лесокултурни мероприятия 22,045.56 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на ЛКД-механизирано отглеждане на горски /тополови/ култури Виж пълна информация
16173 ДГС Свищов 30.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни чести и ремонт на МПС Виж пълна информация
16219 ДГС Свищов 27.03.2020 30.03.2020 62 т ак, брс, дж Добив на дървесина 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в отдел 62 т Виж пълна информация
16162 ДГС Свищов 17.03.2020 201 Лесокултурни мероприятия 44,030.05 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности- пълна почвоподготовка за залесяване Обект 201 Виж пълна информация
16171 ДГС Свищов 17.03.2020 2007 тп,врб,ак дж Продажба на стояща дървесина корен 14,944.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2007 Виж пълна информация
16182 ДГС Свищов 17.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: агротехнически услуги- сеитба и жътва на царевица Виж пълна информация
16183 ДГС Свищов 17.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
16184 ДГС Свищов 17.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на гуми за служебни МПС Виж пълна информация
16181 ДГС Свищов 04.03.2020 ак, глд, тп Добив на дървесина 1,215.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в отдел 7б Виж пълна информация
16106 ДГС Свищов 13.02.2020 2005 ак; ор; дж Продажба на стояща дървесина корен 10,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16116 ДГС Свищов 13.02.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка ГО на МПС Виж пълна информация