Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6224 ДГС Свищов 14.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 30.00 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне за временно ползване чрез аренда на недървопроизводителна земя, находяща се землището на с. Царевец Виж пълна информация
6146 ДГС Свищов 18.12.2012 Продажба на дървесина 21,164.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6149 ДГС Свищов 18.12.2012 Добив на дървесина 5,698.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6152 ДГС Свищов 18.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 65,765.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5719 ДГС Свищов 16.11.2012 Продажба на стояща дървесина корен 22,642.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5639 ДГС Свищов 01.11.2012 Лесокултурни мероприятия 22,418.65 лв. без ДДС
Предмет: изкопаване на дупки за залесяване с ямкокопател, товарене и транспорт на тополови фиданки, залесяване на тополови фиданки Виж пълна информация
5653 ДГС Свищов 01.11.2012 Лесокултурни мероприятия 27,312.63 лв. без ДДС
Предмет: изкопаване на дупки за залесяване с ямкокопател, товарене и транспорт на тополови фиданки, залесяване на тополови фиданки Виж пълна информация
5657 ДГС Свищов 01.11.2012 Лесокултурни мероприятия 5,692.96 лв. без ДДС
Предмет: машинно повдигане на тополови фиданки с г-образна скоба, дълбока оран - 40см, продълбочаване с трактор Виж пълна информация
5530 ДГС Свищов 16.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка живот и злополука Виж пълна информация
5533 ДГС Свищов 16.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка пожар и други опасности Виж пълна информация
5376 ДГС Свищов 02.10.2012 Добив на дървесина 6,832.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5384 ДГС Свищов 02.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,447.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5387 ДГС Свищов 02.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 20,032.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4938 ДГС Свищов 16.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: авторски надзор по ЛУП 2006 Виж пълна информация
4585 ДГС Свищов 24.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4588 ДГС Свищов 24.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 5,168.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4610 ДГС Свищов 24.07.2012 Добив на дървесина 18,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3819 ДГС Свищов 04.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 381,242.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3836 ДГС Свищов 31.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3768 ДГС Свищов 21.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури Виж пълна информация