Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
9022 ДГС Свищов 18.11.2013 Продажба на стояща дървесина корен 18,900.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
8930 ДГС Свищов 05.11.2013 Лесокултурни мероприятия 20,010.53 лв. без ДДС
Предмет: изкопаване на дупки за залесяване, товарене и транспорт на фиданки и залесяване на горски култури Виж пълна информация
8935 ДГС Свищов 05.11.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: застраховка "Пожар и други опасности", застраховка "Живот и злополука" Виж пълна информация
8858 ДГС Свищов 01.11.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: застраховка "Пожар и други опасности", застраховка "Живот и злополука" Виж пълна информация
8861 ДГС Свищов 29.10.2013 Лесокултурни мероприятия 6,527.00 лв. без ДДС
Предмет: машинно повдигане на тополови фиданки, дълбока оран, продълбочаване с трактор Виж пълна информация
8829 ДГС Свищов 23.10.2013 Лесокултурни мероприятия 46,036.12 лв. без ДДС
Предмет: изкопаване на дупки за залесяване, товарене и транспорт на фиданки за залесяване на горски култури Виж пълна информация
8628 ДГС Свищов 20.09.2013 Продажба на стояща дървесина корен 17,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
8481 ДГС Свищов 29.08.2013 Добив на дървесина 7,815.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
8349 ДГС Свищов 13.08.2013 Продажба на стояща дървесина корен 44,457.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
8035 ДГС Свищов 03.07.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка на GPS устройство, софтуер към него и изработване и качване на карта с данни Виж пълна информация
7874 ДГС Свищов 17.06.2013 Лесокултурни мероприятия 19,004.64 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури Виж пълна информация
7551 ДГС Свищов 21.05.2013 Продажба на стояща дървесина корен 36,203.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7484 ДГС Свищов 13.05.2013 Продажба на стояща дървесина корен 193,526.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7309 ДГС Свищов 19.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,400.00 лв. без ДДС
Предмет: доставка чрез закупуване на един брой навесна фреза Виж пълна информация
7311 ДГС Свищов 19.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: периодична доставка на канцеларски материали и консумативи Виж пълна информация
7174 ДГС Свищов 18.04.2013 Продажба на стояща дървесина корен 35,475.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 7174 на ДГС Свищов от 18.04.2013 е прекратена!
7235 ДГС Свищов 15.04.2013 Лесокултурни мероприятия 104,895.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
6836 ДГС Свищов 12.03.2013 Лесокултурни мероприятия 123,165.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
5636 ДГС Свищов 15.01.2013 Процедури по ЗЛОД 8,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Ловен район: о. Вардим Виж пълна информация
6221 ДГС Свищов 14.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на с. Горна Судена и с. Царевец Виж пълна информация