Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16927 ДГС Свищов 29.12.2021 2206 тп Продажба на стояща дървесина корен 139,241.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване. Виж пълна информация
16926 ДГС Свищов 22.12.2021 2205 тп, ак Продажба на стояща дървесина корен 202,771.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен в комплекс с почвоподготовка за залесяване Виж пълна информация
16900 ДГС Свищов 11.11.2021 193 ак,пбрс Добив на дървесина 3,984.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16890 ДГС Свищов 05.11.2021 12.11.2021 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 23,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Свищов", представляващи 50 тона царевица реколта 2021 г. Виж пълна информация
16847 ДГС Свищов 29.09.2021 Д21 Лесокултурни мероприятия 5,961.60 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на лесокултурни дейностти –подготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел Виж пълна информация
16751 ДГС Свищов 31.05.2021 2112 тп Продажба на дървесина 2,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от ТП ДГС Свищов Виж пълна информация
16722 ДГС Свищов 21.04.2021 212 Лесокултурни мероприятия 32,982.89 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейността – механизирано отглеждане на горски /тополови/ култури с обща площ 2099дка. в Обект 212 на ТП ДГС “Свищов” Виж пълна информация
16679 ДГС Свищов 01.03.2021 211 Лесокултурни мероприятия 110,089.21 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности - пълна почвоподготовка за залесяване Обект 211 Виж пълна информация
16627 ДГС Свищов 22.12.2020 ак Продажба на стояща дървесина корен 15,997.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2105 Виж пълна информация
16628 ДГС Свищов 22.12.2020 2106 ак,тп,брс,дж,чб Продажба на стояща дървесина корен 26,845.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2106 Виж пълна информация
16629 ДГС Свищов 22.12.2020 2107 ак,брс,дж,глд Продажба на стояща дървесина корен 20,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2107 Виж пълна информация
16630 ДГС Свищов 22.12.2020 2108 ак,ор,брс,айл,дж,мжд Продажба на стояща дървесина корен 16,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2108 Виж пълна информация
16602 ДГС Свищов 27.11.2020 2104 топ, врб, амяс, дж, ак Продажба на стояща дървесина корен 21,422.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2104 Виж пълна информация
16603 ДГС Свищов 27.11.2020 2106 МТ ак,брс,дж,тп,чб Продажба на стояща дървесина корен 29,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2106 МТ Виж пълна информация
16604 ДГС Свищов 27.11.2020 2105 ак Продажба на стояща дървесина корен 17,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2105 Виж пълна информация
16605 ДГС Свищов 27.11.2020 2107 ак; брс; дж; глд Продажба на стояща дървесина корен 22,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2107 Виж пълна информация
16606 ДГС Свищов 27.11.2020 2108 ак; ор; дж; брс; айл; мжд Продажба на стояща дървесина корен 18,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2108 Виж пълна информация
16607 ДГС Свищов 27.11.2020 2103 тп,врб Продажба на стояща дървесина корен 313,577.22 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС Свищов в обект №2103 с общо прогнозно количество дървесина 5043 м3 и обща площ за подготовка на почвата 189 дка Виж пълна информация
16587 ДГС Свищов 23.10.2020 30.10.2020 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 19,270.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП "ДГС - Свищов", представляващи царевица реколта 2020 г. Виж пълна информация
16558 ДГС Свищов 20.10.2020 Д20 Лесокултурни мероприятия 11,180.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейностти – подготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел върху обща площ 325дка (13000 бр. дупки), Обект- Д20 Виж пълна информация