Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17124 ДГС Свищов 07.11.2022 14.11.2022 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Свищов", представляващи транспортни средства - мотоциклети и леки автомобили Виж пълна информация
17102 ДГС Свищов 08.09.2022 221 тп,ак Лесокултурни мероприятия 165,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Пълна подготовка на почвата за залесяване Обект № 221 Виж пълна информация
17081 ДГС Свищов 08.08.2022 221 Лесокултурни мероприятия 29,540.08 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на лесокултурни дейности –подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
17027 ДГС Свищов 10.05.2022 22001 Т ак Доставки 3,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
17010 ДГС Свищов 12.04.2022 22001 Т ак Доставки 3,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
16979 ДГС Свищов 14.02.2022 22193 ак, пбрс Добив на дървесина 6,164.20 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16927 ДГС Свищов 29.12.2021 2206 тп Продажба на стояща дървесина корен 139,241.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване. Виж пълна информация
16926 ДГС Свищов 22.12.2021 2205 тп, ак Продажба на стояща дървесина корен 202,771.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен в комплекс с почвоподготовка за залесяване Виж пълна информация
16900 ДГС Свищов 11.11.2021 193 ак,пбрс Добив на дървесина 3,984.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16890 ДГС Свищов 05.11.2021 12.11.2021 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 23,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Свищов", представляващи 50 тона царевица реколта 2021 г. Виж пълна информация
16847 ДГС Свищов 29.09.2021 Д21 Лесокултурни мероприятия 5,961.60 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на лесокултурни дейностти –подготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел Виж пълна информация
16751 ДГС Свищов 31.05.2021 2112 тп Продажба на дървесина 2,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от ТП ДГС Свищов Виж пълна информация
16722 ДГС Свищов 21.04.2021 212 Лесокултурни мероприятия 32,982.89 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейността – механизирано отглеждане на горски /тополови/ култури с обща площ 2099дка. в Обект 212 на ТП ДГС “Свищов” Виж пълна информация
16679 ДГС Свищов 01.03.2021 211 Лесокултурни мероприятия 110,089.21 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности - пълна почвоподготовка за залесяване Обект 211 Виж пълна информация
16627 ДГС Свищов 22.12.2020 ак Продажба на стояща дървесина корен 15,997.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2105 Виж пълна информация
16628 ДГС Свищов 22.12.2020 2106 ак,тп,брс,дж,чб Продажба на стояща дървесина корен 26,845.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2106 Виж пълна информация
16629 ДГС Свищов 22.12.2020 2107 ак,брс,дж,глд Продажба на стояща дървесина корен 20,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2107 Виж пълна информация
16630 ДГС Свищов 22.12.2020 2108 ак,ор,брс,айл,дж,мжд Продажба на стояща дървесина корен 16,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2108 Виж пълна информация
16602 ДГС Свищов 27.11.2020 2104 топ, врб, амяс, дж, ак Продажба на стояща дървесина корен 21,422.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2104 Виж пълна информация
16603 ДГС Свищов 27.11.2020 2106 МТ ак,брс,дж,тп,чб Продажба на стояща дървесина корен 29,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2106 МТ Виж пълна информация