Ценоразпис за фиданки на ТП "Държавно горско стопанство" - Свищов

05 Nov
2018
Произведени фиданки в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2018 г., за залесителен период 2018 - 2019 г.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч