Резултати от охраната на горски територии през 2016 година

12 Jan
2017
Служителите на ТП ДГС Свищов целогодишно правят проверки, свързани с опазването на горските територии – държавна и общинска собственост. Правят се проверки на обектите за добив на дървесина, като се проверяват документално и на терен. През цялата година са проверени 69 обекта за добив на дървесина. За установените в тях нарушения се съставят констативни протоколи. Проверяват се и сечища, които са частна собственост. Освен обектите за дърводобив се проверяват частни имоти. За открита дървесина без документи са съставя АУАН.
Общо проверените превозни средства за 2016 г са 335 броя.
През ловният сезон се правят проверки на ловните дружини. Проверяват се билетите на ловците и всички документи, свързани с ловният излет. Проверените ловци са 386 броя за 2016 година.
За нарушения по ЗГ и ЗЛОД за неизвестен нарушител са констатирани 13 нарушения. Разкритите нарушения и съставените актове за 2016 година са 29. Установените нарушения с Констативни протоколи и АУАН по ЗГ са за незаконно придобиване на дървесина на общо 48 пл. м3. При разкриване на нарушенията са задържани дървесината и превозните средства, с които е превозвана.
За охраната на горите от незаконни действия се провеждат организирани планувани и внезапни акции през цялата година.
КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч