Продължаваме с инициативите по повод Седмицата на гората в гр. Свищов

13 Apr
2021
Ученици от Средно училище "Димитър Благоев" гр. Свищов с ентусиазъм се включиха в залесяването на фиданки от Бяла акация. Служителите на стопанството запознаха младите доброволци с горското дело в Свищовския край и с основната работа на лесовъдите.
Учениците заявиха своето желание за активно участие в залесяването и през есента.
КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч