Налични фиданки в разсадник Вардим- ДГС Свищов

27 Nov
2018
ДГС Свищов разполага с едногодишни фиданки за продажба от Бяла акация и Черен орех, както и двугодишни фиданки от Летен дъб, Червен дъб и Черен орех.
КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч