Налични фиданки в разсадник Вардим- ДГС Свищов

23 Jan
2018
В разсадник Вардим има налични едногодишни фиданки за залесяване от следните видове:
-Евроамерикански тополи, клон І-214-3800 бр;
-Евроамерикански тополи, клон BL-800 бр;
-Летен дъб - 55 000бр;
-Червен дъб - 15 000бр;
КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч