ДГС Свищов - Дърва за местно население 2017 г.

18 Sep
2017
За снабдяване на местното население с дърва за огрев за отоплителния сезон 2017/2018 г ТП ДГС Свищов е предвидило следните количества дърва по населени места както следва:
Община Свищов-755 пр.м3;
- с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Морава – 145 пр.м3;
- с. Козловец – 78 пр.м3;
- с. Алеково, с. Александрово – 40 пр.м3;
- с. Царевец – 80 пр.м3;
- с. Българско сливово – 30 пр.м3;
- гр. Свищов, с. Ореш – 382 пр.м3;
Предвидените количества са за продажба по тарифа на корен – 22 лв. за пр.м3 без ДДС.
Предвидени са и дърва за продажба от склад на цена 30,80 лв. за пр.м3 без ДДС.

За оптимизиране на работния процес, свързан с осигуряването на дърва за населението е необходимо кметовете да изпратят заверен списък на лицата, които ще получат дърва. Списъците трябва да съдържат трите имена, адреса и количеството дърва на един член от домакинство.
КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч