'' Да засадим дърво, да възродим българската гора" инициатива проведена и на територията на ДГС Свищов

26 Apr
2021
49 ученици, учители и бивши възпитаници на СУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов засадиха тополова гора със съдействието на екипа на ДГС Свищов. Събитието се осъществи на 24 април, денят на първото издание на президентската инициатива '' Да засадим дърво, да възродим българската гора". Основна нейна цел е възстановяване площта на горските територии в страната с доброволен труд чрез залесяване с характерните за всеки район дървесни видове, озеленяване на съществуващи и създаването на нови паркови пространства с доброволен труд на хората и съхраняване на климатичните дадености на страната.
КОНТАКТИ

гр. Свищов, ул. "Нове" №18
тел. 0631 60217
факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч