Новини

12 Apr
2021

И тази година Седмицата на гората беше отбелязана въпреки усложнената обстановка. Благодарение на децата от III група "Слънчице" при ДГ "Слънчо" гр.Свищов, които с много старание направиха празника ни пъстър и необикновен. ... виж повече

12 Jul
2019

Служителят при ТП „ДГС Свищов” инж.Марин Минчев- специалист лесовъдство, отговаря за осъществяване комуникацията с пчеларските организации и пчеларите в Община Свищов ... виж повече

05 Jul
2019

ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Свищов през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

15 Nov
2018

Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, на търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 ЗГ, е:

- продажба н ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. Свищов, ул. "Нове" №18
  тел. 0631 60217
  факс:
  e-mail: svishtov@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч