Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Представляващ инж. Милко Денев Денев 0889815191 svishtov@scdp.bg
горски стражар Ангел Ангелов 0885164150 svishtov@scdp.bg
Главен счетоводител Петя Вълкова 0885043335 svishtov@scdp.bg
Ръководител участък горско стопанство Илиян Илиев 0886022544 svishtov@scdp.bg
Лесничей инж. Петър Телбис 0889528797 petar.telbis@abv.bg
Лесничей инж. Марин Минчев 0889815826 svishtov@scdp.bg
Специалист лесовъдство Мирослав Филипов 0889529051 svishtov@scdp.bg
Касиер-домакин Милена Монева 0889815829 svishtov@scdp.bg
Горски стражар Васил Митев 0889529054 svishtov@scdp.bg
Горски стражар Тихомир Тодоров 0889815824 svishtov@scdp.bg
Горски стражар Димитър Димитров 0889815831 svishtov@scdp.bg
Чистач-куриер Иванка Асенова 0888121675 svishtov@scdp.bg
Специалист отдел ОСБРГДВ Тонка Иванова-Панайотова 0886055585 svishtov@scdp.bg
  КОНТАКТИ

  гр. Свищов, ул. "Нове" №18
  тел. 0631 60217
  факс:
  e-mail: svishtov@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч