Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Диляна Чоранова-Коева 0886088311 svishtov@scdp.bg
Главен счетоводител Петя Вълкова 0885043335 svishtov@scdp.bg
Лесоинженер инж.Фатме Рефит 0889815826 svishtov@scdp.bg
Зам. директор инж. Илиян Илиев 0886022544 svishtov@scdp.bg
Специалист лесовъдство Мирослав Филипов 0889529051 svishtov@scdp.bg
Горски стражар Тихомир Тодоров 0889815824 svishtov@scdp.bg
Горски стражар Димитър Димитров 0889815831 svishtov@scdp.bg
Горски стражар Ангел Ангелов 0885164150 svishtov@scdp.bg
Горски стражар Християн Владимиров 0877146601 svishtov@scdp.bg
Касиер-домакин Александрина Петрова 0889005805 svishtov@scdp.bg
Личен състав Милена Монева 0889815829 svishtov@scdp.bg
Финансов контрольор Тонка Иванова-Панайотова 0886055585 svishtov@scdp.bg
Чистач-куриер Снежана Миладинова 0889529054 svishtov@scdp.bg
  КОНТАКТИ

  гр. Свищов, ул. "Нове" №18
  тел. 0631 60217
  факс:
  e-mail: svishtov@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч