Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00120/24052022/152032 - QUC67CD
Дата/Час: 24.05.2022 15:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660631 / 2022-03-23 / 99 / с
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Пътува до:
Получател: ЕТ АЛЕКС, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Дебелец, адрес: ул. Патриарх Евтимии 134А, ЕИК: 814172306
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Дебелец - ул. Патриарх Евтимии 134А
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8425ВН
Километри: 0
Превозва се от: Ариф Юсеинов
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³