Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00491/24052022/145859 - 9322W5C
Дата/Час: 24.05.2022 15:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640912 / 2021-12-31 / 57 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Княжевска гора ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул."Хан Аспарух" № 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Райнино - lat 43,835 lon 26,793
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9676ВР
Километри: 0
Превозва се от: Назиф Назифов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Всичко: 4 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³