Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11884/00194/24052022/150907 - 21F67YF
Дата/Час: 24.05.2022 15:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №653129 / 2022-01-26 / 9 / ф1
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: Фуего П Н, обл. Плевен, общ. Плевен, с. Дисевица, адрес: м .долни ливади, ЕИК: 200899229
Направление: Обл. Плевен, Общ. Плевен
Адрес: с. Дисевица - м .долни ливади
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН9912КМ
Номер на ремарке: ВР0263ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Мариан Стоянов
Спедитор: Минчо Тодоров (1727)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 13.2 м³
Всичко: 3 бр. / 38 пр.м³ / 20.9 м³