Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00490/24052022/140626 - FFD8K93
Дата/Час: 24.05.2022 14:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640817 / 2021-12-30 / 58 / о
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н1047ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Драгнев
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.51 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.51 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 36 пр.м³
Куб.м³ 18.36 м³
Общо: 1 бр. / 36 пр.м³ / 18.36 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.06 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.06 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.65 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.65 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.02 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.02 м³
Всичко: 5 бр. / 60 пр.м³ / 30.6 м³