Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8176/00125/24052022/142232 - 751F693
Дата/Час: 24.05.2022 14:28
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Стил МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5639АХ
Номер на ремарке: ЕВ0129ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Димитров
Спедитор: Боян Топузов (Б 3433)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 32 пр.м³
Куб.м³ 19.2 м³
Общо: 5 бр. / 32 пр.м³ / 19.2 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 3 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 9 бр. / 50 пр.м³ / 29.1 м³