Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00329/24052022/141959 - E69RO6E
Дата/Час: 24.05.2022 14:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661625 / 2022-03-30 / 1199 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул."Тутракан"49А
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7420КР
Номер на ремарке: Р2623ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Расим Расимов
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 12 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 7.2 м³
Всичко: 2 бр. / 48 пр.м³ / 19.2 м³