Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00119/24052022/141602 - 4LEG65R
Дата/Час: 24.05.2022 14:16
По превозни билети:
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КЕДЪР ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. А. Страшимиров 73, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Криси лес транс 2016 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: УЛ Четвърта 1А, ЕИК: 203929058
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Раднево
Адрес: гр. Раднево - насди 2016 ЕООД М.Станев
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2004КТ
Номер на ремарке: ВТ1650ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Митев
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 28 пр.м³
Куб.м³ 16.8 м³
Общо: 3 бр. / 28 пр.м³ / 16.8 м³
Всичко: 5 бр. / 38 пр.м³ / 22.8 м³