Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00155/24052022/135852 - 5BT9763
Дата/Час: 24.05.2022 13:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662959 / 2022-04-11 / 1163 / и
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "ЕЛИТ КОМЕРС" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9236КК
Номер на ремарке: ВТ8035ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Иванчо Иванов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 54 пр.м³
Куб.м³ 32.4 м³
Общо: 1 бр. / 54 пр.м³ / 32.4 м³
Всичко: 1 бр. / 54 пр.м³ / 32.4 м³