Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00303/24052022/135705 - 1MEC84C
Дата/Час: 24.05.2022 13:58
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - СВИЛОЦЕЛ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1706КВ
Номер на ремарке: ВТ0233ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Цвятко Кодов
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 44 пр.м³
Куб.м³ 26.4 м³
Общо: 5 бр. / 44 пр.м³ / 26.4 м³
Всичко: 5 бр. / 44 пр.м³ / 26.4 м³