Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00269/24052022/135746 - 7C0PD6U
Дата/Час: 24.05.2022 13:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660638 / 2022-03-23 / 217 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност до шосето, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност до шосето, ЕИК: 117636317
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: гр. Сливо поле - местност до шосето
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р5916ВМ
Номер на ремарке: Р6223ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Нермин зекериев
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 188
Куб.м³ 28.37 м³
Общо: 188 бр. / 28.37 м³
Всичко: 188 бр. / 28.37 м³