Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00302/24052022/135340 - A8A3478
Дата/Час: 24.05.2022 13:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №659083 / 2022-03-11 / 358 / с
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - околовръстен път
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7429КС
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Георгиев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³