Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00783/24052022/133942 - 35A395D
Дата/Час: 24.05.2022 13:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666752 / 2022-05-13 / 74 / к
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.02484. 26.60383
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7002АР
Километри: 0
Превозва се от: Росен Христов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 271
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 271 бр. / 9.6 м³
Всичко: 271 бр. / 9.6 м³