Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00116/24052022/133943 - 3ACAB18
Дата/Час: 24.05.2022 13:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666424 / 2022-05-12 / 88 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Пламена Йорданова, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: Витоша 9
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Копривец - Витоша 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р8898ВС
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Ахмедов
Спедитор: Ниази Исмаилов (Б-3444)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³