Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00489/24052022/130800 - M3822C0
Дата/Час: 24.05.2022 13:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640912 / 2021-12-31 / 57 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Княжевска гора ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул."Хан Аспарух" № 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Райнино - lat 43,835 lon 26,793
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9676ВР
Километри: 0
Превозва се от: Назиф Назифов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 5.94 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 5.94 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.7 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.7 м³
Всичко: 2 бр. / 16 пр.м³ / 8.64 м³