Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00164/24052022/132527 - 3594EAK
Дата/Час: 24.05.2022 13:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661896 / 2022-04-01 / 167 / м
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2914РК
Номер на ремарке: Р2668ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Маринов
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 52 пр.м³
Куб.м³ 24.96 м³
Общо: 1 бр. / 52 пр.м³ / 24.96 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 2 бр. / 62 пр.м³ / 29.96 м³