Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00118/24052022/131524 - B6478ZW
Дата/Час: 24.05.2022 13:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660631 / 2022-03-23 / 99 / с
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Пътува до:
Получател: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - С. Хотница стопански двор
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1771ВН
Номер на ремарке: ВТ8143ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Савов
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 26 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 26 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 2 бр. / 45 пр.м³ / 29 м³