Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00154/24052022/131245 - A739WGF
Дата/Час: 24.05.2022 13:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662957 / 2022-04-11 / 1163 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "ЕЛИТ КОМЕРС" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: велде България. ад, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Троян
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ9636ВМ
Номер на ремарке: ОВ1158ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Мартин Марешки
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 130
Куб.м³ 31.98 м³
Общо: 130 бр. / 31.98 м³
Всичко: 130 бр. / 31.98 м³