Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00006/14012022/190751 - D41TFM5
Дата/Час: 14.01.2022 18:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647647 / 2022-01-11 / 82 / м
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО3982ВР
Номер на ремарке: С4049ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Станислав Йорданов
Спедитор: Ниази Исмаилов (Б-3444)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 20.9 м³
Общо: 1 бр. / 38 пр.м³ / 20.9 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 3 бр. / 58 пр.м³ / 31.9 м³