Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00035/14012022/180708 - 76U3750
Дата/Час: 14.01.2022 18:07
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: ЕТГлавеница лес, обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, адрес: ул Дунав 4
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: гр. Главиница - ул Дунав 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н1394ВТ
Номер на ремарке: Н0426ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Нуридин Ибрахимов
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³
Всичко: 3 бр. / 45 пр.м³ / 25.55 м³