Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00068/14012022/175626 - 05FEE3D
Дата/Час: 14.01.2022 17:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640824 / 2021-12-30 / 215 / и
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7420КР
Номер на ремарке: Р2623ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: расим расимов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 48
Куб.м³ 13.95 м³
Общо: 48 бр. / 13.95 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 112
Куб.м³ 15.1 м³
Общо: 112 бр. / 15.1 м³
Всичко: 160 бр. / 29.05 м³