Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4582/00009/14012022/172726 - 4B9EM80
Дата/Час: 14.01.2022 17:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647281 / 2022-01-11 / 256 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВАЛ ЛЕС" ЕООД, обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елешница, адрес: Ж.К УПИ I-332, БУЛ., ЕИК: 202985602
Пътува до:
Получател: Дилян Димитров, обл. Русе, общ. Две могили, с. Острица, адрес: с. Острица ул. Г. Димитров 15
Направление: Обл. Русе, Общ. Две могили
Адрес: с. Острица - с. Острица ул. Г. Димитров 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т5306МТ
Километри: 0
Превозва се от: Али Османов
Спедитор: Ниази Рамаданов (А-8213)
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³