Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4582/00008/14012022/172241 - 9770ADB
Дата/Час: 14.01.2022 17:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647281 / 2022-01-11 / 256 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВАЛ ЛЕС" ЕООД, обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елешница, адрес: Ж.К УПИ I-332, БУЛ., ЕИК: 202985602
Пътува до:
Получател: Николай. Иванов, обл. Търговище, общ. Опака, гр. Опака, адрес: гр. Опака ул. Иван Вазов 7
Направление: Обл. Търговище, Общ. Опака
Адрес: гр. Опака - гр. Опака ул. Иван Вазов 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т9315АТ
Километри: 0
Превозва се от: Айнур. Шевкетов
Спедитор: Ниази Рамаданов (А-8213)
Дървесина: Космат дъб
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³