Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01361/04122021/152643 - 88T06B1
Дата/Час: 04.12.2021 15:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628816 / 2021-09-03 / 1122 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - Хан Кубрат 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2699АТ
Номер на ремарке: РР0282ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Тодоров
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 104
Куб.м³ 16 м³
Общо: 104 бр. / 16 м³
Всичко: 104 бр. / 16 м³