Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00229/04122021/150454 - 52EG122
Дата/Час: 04.12.2021 14:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №639152 / 2021-11-25 / 416 / щ1
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: "ДИСЕМА ЛЕС" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, с. Бяла река, адрес: ул. "Първа" № 95, ЕИК: 206243932
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: КВ. ЧОЛАКОВЦИ, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - КВ. ЧОЛАКОВЦИ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6916КА
Номер на ремарке: ВТ0676ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Енчев
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 46 пр.м³
Куб.м³ 23.92 м³
Общо: 1 бр. / 46 пр.м³ / 23.92 м³
Всичко: 2 бр. / 52 пр.м³ / 27.52 м³