Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00319/04122021/144428 - 37I7212
Дата/Час: 04.12.2021 14:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637755 / 2021-11-08 / 267 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - В.търновско шосе 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е6557КВ
Номер на ремарке: Е5987ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.28 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.28 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 14.25 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 14.25 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.99 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.99 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.28 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.28 м³
Всичко: 4 бр. / 40 пр.м³ / 22.8 м³