Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00317/04122021/140321 - SV8EE65
Дата/Час: 04.12.2021 14:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637755 / 2021-11-08 / 267 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Янко Христов, обл. Велико Търново, общ. Павликени, с. Караисен, адрес: ул трета
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: с. Караисен - ул трета
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6774ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Асен Василев
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.57 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.57 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.28 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.28 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³