Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4572/00133/04122021/150448 - 3FG095B
Дата/Час: 04.12.2021 14:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622871 / 2021-08-02 / 186 / 1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.упи05611.1.810
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9563КА
Километри: 0
Превозва се от: Светослав Великов
Спедитор: Адем Исуфов (А-8213)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9 м³
Дървесина: Явор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³