Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00504/04122021/125135 - 7V5CA01
Дата/Час: 04.12.2021 12:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625423 / 2021-08-16 / 80 / о
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул. Русофили 44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3516КА
Километри: 0
Превозва се от: Искрен Иванов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9 м³